PROGRAMACH

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,

działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.), ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

UWAGA! Wydłużenie naboru do 31 lipca 2017 r. Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez: rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na

 

Samorządy, organizacje, duże przedsiębiorstwa i inne podmioty

 

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

 

Osoby fizyczne

 

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), JST oraz ich związki i stowarzyszenia, Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 70 (płocki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej w ramach działania 2.2 trwa! Kolejna umowa podpisana. Dotyczą dofinansowania w ramach III rundy naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla działania 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach III rundy naboru o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano:

 • Umowę o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0026/19-00 z Beneficjentem – Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 16 843 877,96 PLN.
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00 z Beneficjentem – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 3 341 592,99 PLN.

pdf

 

Mamy przyjemność ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie projektów cyfryzacji w administracji rządowej. Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczy projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru tutaj

Prowadzimy szacowanie wartości zamówienia „Usług administrowania systemami IT z aktualizacją dokumentacji IT”. Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi administrowania systemami informatycznymi Zamawiającego, w tym sporządzenie i aktualizacja dokumentacji.

Szacunkową wycenę proszę o przesłanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12.07.2019r. zgodnie z :

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia63 KB09/07/2019, 12:00

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - OPZ109 KB09/07/2019, 12:00

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - IPU108 KB09/07/2019, 12:00

Załacznik nr 3 do Zaproszenia63 KB09/07/2019, 12:00

 Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa

(DOCX 20,7 KB) obowiązujący od 5 lipca 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa

(PDF 121 KB) obowiązujący od 28 marca 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa

(PDF 261 KB) obowiązujący od 27 listopada 2018 r.

 

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2„Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru tutaj.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi procedurę szacowania zamówienia na „Zakup sprzętu informatycznego”. Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego z podziałem na 5 części.

Szacunkową wycenę proszę o przesłanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 08.07.2019r. zgodnie z :

 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na zakup sprzętu informatycznego1.1 MB03/07/2019, 11:08

 

Niniejsza informacja nie stanowi podstawy lub zaproszenia do składania ofert, a ma jedynie charakter pomocniczy dla Zamawiającego, w celu najlepszego oszacowania wartości zamówienia.

 

W ramach trzeciej rundy naboru dla Działania 2.1 podpisano właśnie umowę o dofinansowanie projektu konkursowego. Projekt o numerze POPC . 02 . 01 . 00 - IP . 01 - 00 - 010/ 18 dotyczy Działania "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".

 • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0100/19-00 z Beneficjentem – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 20 920 583,10 PLN.

xlsx11 KB 02/07/2019, 7:18

Szanowni Państwo,

Co trzeba zrobić, żeby zdobyć środki unijne? Jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek? Chociaż może to się wydawać formalnością, rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Odpowiednie przygotowanie dokumentów wymaga nie tylko staranności, ale i rzetelnej wiedzy. Chcemy pomóc i ułatwić Państwu ten proces.

Zapraszamy na szkolenie, które organizujemy z myślą o wszystkich chcących złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. W trakcie spotkania krok po kroku wyjaśnimy, jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie, jak sporządzić katalog wydatków kwalifikowanych oraz jak odnaleźć się w formalnych i merytorycznych kryteriach wyboru projektów.

Szkolenie dedykowane jest instytucjom, które będą ubiegać się o dofinansowania.

 Należą do nich:

 1. Organizacje pozarządowe
 2. Partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 3. Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 4. Instytucje publiczne z obszaru nauki
 5. Instytucje publiczne z obszaru edukacji
 6. Instytucje publiczne z obszaru kultury
 7. Szkoły wyższe
 8. Partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Szkolenie odbędzie się na Chłodnej 51 w budynku Golden Floor (szczegóły związane z lokalizacją podamy w wiadomości mailowej potwierdzającej uczestnictwo). Spotkanie zaplanowaliśmy na 11 lipca (od godz. 9:30 do godz. 15:00). Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można nadsyłać do 5 lipca (do końca dnia) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W mailu wystarczy podać: imię, nazwisko oraz nazwę instytucji. Prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich, specjalnych potrzeb.

Agenda szkolenia GOK

 

 

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów właśnie zakończyła formalną ocenę złożonych wniosków projektowych. Projekty dotyczą I rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".

W ramach I rundy wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

pdf

 

26 czerwca odbędzie się prezentacja założeń projektu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Publiczna prezentacja założeń projektu została przygotowana w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (11 nabór).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 22 czerwca 2018 r., do godziny 12.00, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię, nazwisko oraz dane kontaktowe wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg rejestracji będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Protokół prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie UPJP2.

 

28 czerwca od godz. 10:00 do godz. 12:00 odbędzie się prezentacja założeń projektu dla Lasów Państwowych. Spotkanie w siedzibie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, przy ul. Leśników 21 w Sękocinie Starym (w sali konferencyjnej) poświęcone będzie prezentacji założeń projektu informatycznego pn. „Cyfryzacja i udostępnienie historycznych i aktualnych planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Lasów Państwowych”.

Projekt jest przygotowany w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) - 12 nabór.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: „PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU”.

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk/obraz. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 

Informujemy, że w ramach III rundy naboru o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18   Działania 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

 • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0100/19-00 z Beneficjentem – Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 20 920 583,10 PLN.

xlsx10 KB

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosków o dofinansowanie (III runda Działania 2.2). Rozstrzygnięcie dotyczy wniosków w ramach konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 obejmującego „Cyfryzację procesów back-office w administracji rządowej” - II oś priorytetowa.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”,
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 185 470,95 zł

Jednocześnie IOK informuje, iż zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy z 18 000 000,00 PLN do 21 000 000,00 PLN. Zwiększenie alokacji w III rundzie nastąpiło poprzez przesunięcie środków z II rundy ww. naboru.

pdf

pdf

Emocje związane ze świętowaniem Dni Otwartych Funduszy Europejskich i 15 lat Polski w UE powoli opadają. Przeżyliśmy niezwykły, intensywny i inspirujący weekend (11 i 12 maja). Spotkaliśmy ludzi, którzy dzięki funduszom europejskim realizują marzenia i zmieniają otaczający ich świat.

Co robiliśmy w trakcie Miasteczka DOFE 2019? Były gry i zabawy dla dzieci oraz młodzieży, atrakcje sportowe, konkursy, prezentacje projektów, rozmowy z beneficjentami, występy i koncerty na scenie, zajęcia edukacyjne, poczęstunek i wiele więcej.

Mamy nadzieję, że galeria fotografii w jakimś stopniu obrazuje charakter i klimat Miasteczka DOFE 2019.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, czyli nowe możliwości w nowym świecie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach II rundy naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) podpisano następującą umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0070/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytetem Jagiellońskim. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 6 151 033,25 PLN.

Lista podpisanych umów

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w wyniku rekomendowania do dofinansowania projektu złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy), podpisała Porozumienie o dofinansowanie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Projekt o numerze POPC.02.02.00-00-0015/18 pn. „Zintegrowana Platforma Analityczna” otrzymał dofinansowanie w wysokości 41 998 811,73 PLN.

Lista podpisanych porozumień

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach I rundy piątego konkursu 3.1 w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18 ogłoszonym dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

pdf

pdf

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania został wybrany projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pn. „Export Intelligence”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 8 357 000,00 zł

pdf

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru

 

 

Uniwersytet Łódzki informuje, iż w dniu 24  kwietnia 2019 roku o godzinie 13.30 w sali Rady Wydziału Budynku D przy ulicy Pomorskiej 141/143 w Łodzi, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.04.2019 do godz. 23.59 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając imię, nazwisko nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

9 kwietnia w Genewie odbyła się finałowa gala World Information Summit on the Information Society (WSIS). Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, został czempionem tegorocznej edycji WSIS. Projekt budowy szybkiego Internetu w Polsce pod nazwą „Rural Communities into Gigabit Society” zdobył uznanie jury i znalazł się w finałowej piątce najlepszych projektów w kategorii Information and communication infrastructure (Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna).

CPPC debiutowało w corocznym konkursie o charakterze globalnym. Prestiżowa rywalizacja w ramach WSIS, którą organizuje Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), w tym roku skupiła ponad tysiąc projektów z całego świata. W naszej kategorii zwyciężyła Tajlandia.

Wyróżnienie podczas finałowej gali w Genewie odebrała wiceminister cyfryzacji, Wanda Buk oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w CPPC, Eliza Pogorzelska.

Co doceniło jury? Projekt CPPC i MC to przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę, obejmującą swoim zasięgiem obszar całego kraju. W ramach 160 projektów dofinansowanych przez CPPC powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości ponad 6,6 mln zł, zapewniając szybki Internet prawie 2 mln gospodarstw domowych i ponad 11 tys. szkół. Inwestycje przyniosą korzyści przede wszystkim terenom, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – około 70% gospodarstw domowych objętych projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach wyżej wymienionego naboru podpisano umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.02-00-0009/18-00 z Beneficjentem – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 9 247 929,94 PLN.

xlsx

Regulamin udziału w akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady uczestnictwa Beneficjentów Funduszy Europejskich w akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, zwane dalej „Dniami Otwartymi”, to akcja polegająca
  na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych, w sposób, o którym mowa w pkt IV ppkt 1, projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
 2. Celem Dni Otwartych jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce, jak również zachęcanie do sięgania po Fundusze Europejskie.
 3. Organizatorem Dni Otwartych, zwanym dalej „Koordynatorem”, jest Minister Inwestycji i Rozwoju, wykonujący swoje zadania związane z organizacją Dni Otwartych za pośrednictwem Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Koordynator współpracuje z reprezentantami poszczególnych programów, zwanymi dalej „Koordynatorami programowymi[1]”.
 4. Dni Otwarte będą się odbywać między 10 a 12 maja 2019 r., na terenie całej Polski.
 5. Tegoroczna edycja Dni Otwartych będzie połączona z obchodami 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 6. Do udziału w Dniach Otwartych mogą zgłaszać się Beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach programów wchodzących w zakres: Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013), Umowy Partnerstwa 2014-2020 (w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020), a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 i 2014-2020. 
 7. Podczas Dni Otwartych, każde województwo przedstawi swój „Projekt Flagowy”, który będzie wizytówką województwa. Wybrany projekt powinien wpisywać się w inteligentną specjalizację (RIS) danego regionu.
 8. Beneficjenci uczestniczący w Dniach Otwartych udostępnią swoje projekty zainteresowanym,
  w terminie określonym przez siebie, mieszczącym się w czasie trwania Dni Otwartych.
 9. Udział Beneficjenta w Dniach Otwartych jest dobrowolny.
 10. Beneficjent uczestniczący w Dniach Otwartych ponosi wszelkie koszty związane z organizacją Dni Otwartych na terenie wydarzenia w ramach środków własnych.

II. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH

 1. Warunkiem uczestnictwa w Dniach Otwartych jest:
  1. zgłoszenie przez Beneficjenta – w terminie wskazanym w pkt II. 2 – wydarzenia poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.dniotwarte.eu, zwanego dalej „Formularzem”;
  2. otrzymanie automatycznej informacji o zakwalifikowaniu zgłoszonego wydarzenia do udziału w Dniach Otwartych.
 2. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Dniach Otwartych upływa w dniu
  15 kwietnia 2019 roku.
 3. Beneficjent na adres e-mail podany w Formularzu otrzyma powiadomienia:
  1. o pomyślnym przesłaniu zgłoszenia;
  2. o zakwalifikowaniu zgłoszonego wydarzenia do udziału w Dniach Otwartych.
 4. Przesłanie informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu wydarzenia do udziału w Dniach Otwartych nastąpi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Wszystkie wydarzenia, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Dniach Otwartych, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dniotwarte.eu przed rozpoczęciem Dni Otwartych.
 6. Koordynator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian edytorskich w treści opisów wydarzeń znajdujących się na stronie www.dniotwarte.eu . Celem zmian będzie ujednolicenie pod względem językowym wszystkich opisów. Beneficjent może wycofać swoje zgłoszenie lub zgłaszać modyfikacje w treści swojego zgłoszenia w terminie do 19 kwietnia 2019 roku, poprzez kontakt z koordynatorem programowym.

III. ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORA

Koordynator zapewni:

 1. ogólnopolską promocję Dni Otwartych, m.in. w telewizji, radiu, portalach internetowych i w kanałach społecznościowych zarządzanych przez Koordynatora;
 2. stronę internetową poświęconą Dniom Otwartym – www.dniotwarte.eu, przedstawiającą m.in. informacje o przygotowanych wydarzeniach i Beneficjentach, którzy będą brali udział w Dniach Otwartych;
 3. Księgę znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z zasadami jej wykorzystania (załącznik nr 1) oraz Szablony materiałów promocyjnych wraz z zasadami ich wykorzystania (załącznik nr 2), dotyczącymi np.: banerów internetowych, reklamy prasowej, ulotek, plakatów, roll’up’ów, flag - wykorzystywanych podczas Dni Otwartych;
 4. przekazanie każdemu Beneficjentowi uczestniczącemu w Dniach Otwartych pakietu promującego Dni Otwarte (w skład, którego wejdą uniwersalne materiały promocyjne).
 5. koordynator zastrzega sobie prawo do kontroli wydarzeń zgłoszonych w ramach Dni Otwartych tj. sprawdzenie czy zgłoszone przez Beneficjenta wydarzenia są realizowane. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszone wydarzenia nie zostały zrealizowane, Koordynator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Beneficjenta z udziału w kolejnej edycji Dni Otwartych.

IV. ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA

Beneficjent, biorący udział w Dniach Otwartych, ma obowiązek:

 1. udostępnić projekt w co najmniej jednej z wymienionych niżej form:
  1. bezpłatne lub zniżkowe wejście na teren projektu, bezpłatne lub zniżkowe korzystanie z produktów lub usług świadczonych w ramach projektu,
  2. nieodpłatne, dodatkowe, nierealizowane na co dzień wydarzenia, które zaangażują i przyciągną odwiedzających projekty w ramach Dni Otwartych, takie jak: pokazy naukowe, warsztaty, zmagania sportowe, konkursy, zabawy, gry miejskie itp.,
  3. nieodpłatne udostępnienie projektu lub jego części odwiedzającym projekt w ramach Dni Otwartych – obowiązek ten dotyczy Beneficjentów, których projekt jest na co dzień niedostępny dla odwiedzających, np. zaplecza teatrów, przedsiębiorstw, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych, lotnisk, stacji kolejowych, tramwajowych;
 2. zapewnić bezpieczne warunki dla odwiedzających projekt w ramach Dni Otwartych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przeciwpożarowymi, sanitarnymi, bhp;
 3. poinformować o Dniach Otwartych na swojej stronie internetowej i na profilu społecznościowym (jeśli taki posiada) poprzez informację słowną, tj. odniesienie do nazwy akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich i logo Dni Otwartych;
 4. poinformować społeczność lokalną o Dniach Otwartych poprzez wypełnienie i dystrybucję plakatów i ulotek otrzymanych od Koordynatora;
 5. w Formularzu wskazać numer telefonu lub e-mail do kontaktu dla potencjalnych uczestników wydarzenia;
 6. podczas wydarzenia umieścić w widocznym miejscu otrzymane od Koordynatora materiały promocyjne np. balony;
 7. wyznaczyć osoby pełniące funkcję przewodników/informatorów podczas wydarzenia, które będą miały na sobie koszulki z logo Dni Otwartych (dostarczone przez Koordynatora);
 8. oznakować projekt oraz stosowane przez Beneficjenta w ramach Dni Otwartych materiały promocyjne zgodnie z Księgą znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich i z zasadami jej wykorzystania, używając do tego logo Dni Otwartych lub co najmniej jedego z szablonów, o których mowa w pkt III.3);
 9. poinformować wszystkich uczestników o tym, że biorą udział w wydarzeniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz, że jest to część kampanii europejskiej #EUin My Region, a także, że obchodzimy 15-lecie obecności Polski w UE;`
 10. podczas trwania wydarzenia, które odbędzie się w ramach Dni Otwartych wykonać zdjęcia oraz przesłać maksymalnie 10 z nich w terminie do 10 dni po zakończeniu Dni Otwartych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na zdjęciach powinni być widoczni uczestnicy DOFE, co wiąże się z uzyskaniem zgody do rozpowszechniania ich wizerunku (załącznik nr 3 do Regulaminu) i przekazaniem jej razem ze zdjęciem do Koordynatora. Zdjęcia wykorzystywane będą do promocji DOFE w kraju i za granicą;
 11. zapewnić, aby na terenie wydarzenia nie były świadczone dodatkowe odpłatne usługi lub sprzedaż produktów, które poza terminem Dni Otwartych nie są oferowane przez Beneficjenta w ramach tego projektu, z wyłączeniem punktów gastronomicznych towarzyszących wydarzeniom realizowanym podczas Dni Otwartych;
 12. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób odwiedzających jego projekt lub korzystających z usług oferowanych na terenie projektu.
 13. elektronicznie wypełnić i przesłać ankietę podsumowującą w terminie do 10 dni po zakończeniu Dni Otwartych, w której będzie wskazana m.in. szacunkowa liczba osób, które odwiedziły projekt w ramach Dni Otwartych (Koordynator opublikuje link do ankiety na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.Link zostanie również przesłany na adres e-mail podany przez Beneficjanta w Formularzu).
 14. V. DANE OSOBOWE

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  1.1. Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie.
  1.2. Dane osobowe osób reprezentujących Beneficjenta podczas Dni Otwartych będą przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia i realizacji Dni Otwartych.
  1.3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  1.4. Podmiotom, które podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa Beneficjenta w Dniach Otwartych.
  1.5. Podmiotom, które podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  1.6. Podmiotom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1.7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679.
  1.8. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.
  1.9. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1.10. Maksymalny zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora to: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail osoby reprezentującej Beneficjenta, numer telefonu służbowego, nazwa instytucji w której pracuje.
  1.11. Dane osobowe będą usunięte przez Administratora w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dniotwarte.eu.
  2. Sytuacje nieobjęte Regulaminem, a dotyczące organizacji i udziału w Dniach Otwartych, rozstrzyga ostatecznie Koordynator.
  3. Zgłoszenie do udziału w Dniach Otwartych oznacza akceptację tego Regulaminu wraz z załącznikami.
  4. Koordynator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie
   w każdym czasie i powiadomi o tym publikując zmodyfikowany Regulamin i komunikat o zmianie na stronie internetowej www.dniotwarte.eu.

  Załączniki:

  1. Księga znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z zasadami jej wykorzystania.
  2. Szablony materiałów promocyjnych wraz z zasadami ich wykorzystania.
  3. Wzór zgody na publikację wizerunku.

   


  Koordynator programowy to reprezentant instytucji odpowiedzialnej za realizację jednego z programów wchodzących w zakres przedstawiony w pkt I, 3. Lista koordynatorów programowych wraz z ich danymi kontaktowymi będzie opublikowana na stronie www.dniotwarte.eu.

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 do dnia 05 kwietnia 2019 r.

Wydłużenie terminu zakończenia konkursu podyktowane zostało problemami technicznymi generatora wniosków o dofinansowanie.

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18 do dnia 31 maja 2019 r. tj.:
 
- Trzeciej rundy konkursowej - od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. 
 
Zmiana wprowadzona została w celu umożliwienia większej liczbie Wnioskodawców złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz w celu wykorzystania pełnej kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs.
 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w dniu 14.03.2019 r. zakończyła ocenę wniosku dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

Tytuł projektu: „Zintegrowana Platforma Analityczna”
Wnioskodawca: Ministerstwo Cyfryzacji

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi  41 998 811,73 PLN

pdf

pdf

 

Z przyjemnością przekazujemy Państwu dokument pod nazwą „Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej” przygotowany przez Fundację Centrum Cyfrowe na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach ww. opracowania przedstawiono główne założenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ujęte w dokumentach strategicznych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pogłębione analizy działań w sześciu krajach, w których nastąpił w ostatnich latach znaczny wzrost wskaźników  mierzących poziom rozwoju kompetencji cyfrowych. W dokumencie znajdą też Państwo rekomendacje działań, które powinna podjąć Polska, aby wdrożyć skuteczne rozwiązania na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych w naszym kraju.

W prezentowanej ekspertyzie wyodrębniono główne obszary, które podlegały analizie i zostały uznane za kluczowe dla określenia priorytetów kierunków rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Są to:

- edukacja szkolna

- edukacja dorosłych – rynek pracy oraz uczenie się przez całe życie

- talent cyfrowy – specjaliści IT i zaawansowane kompetencje

- e-integracja

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o metodę desk research oraz indywidualne wywiady z przedstawicielami sześciu wybranych państw (Belgii, Czechach, Estonii, Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii).  Dokument zawiera również bogate zestawienie materiałów źródłowych, z których korzystali autorzy.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym opracowaniem.

pdf

Raport podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Bez zgody CPPC zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako  Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 27 listopada 2018 r:

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

W związku z występującą omyłką w pkt. 15 „Zakres finansowy”, z tabeli przedstawiającej kategorie wydatków została usunięta kategoria „Koszty przygotowawcze”.

Przypominamy, że zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu w konkursie nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 nie przewidziano możliwości finansowania wydatków na przygotowanie projektu.

Przekazujemy Państwu materiały pomocnicze, opracowane przez pracowników Wydziału Kontroli Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które, mamy nadzieję, pomogą właściwie przygotować się do kontroli realizacji projektów POPC.

Kontrole projektów realizowanych w ramach I, II i III osi POPC dotyczą zobowiązań, wynikających z Umowy/Porozumienia o dofinansowanie oraz z załączonych do niej dokumentów.

W Przewodniku dla Beneficjentów „Zasady przeprowadzania kontroli projektów realizowanych w ramach POPC” wskazaliśmy te zagadnienia, które są przez nas weryfikowane podczas czynności kontrolnych.

pdf

Dodatkowym narzędziem wspierającym oraz obrazującym przebieg kontroli są listy do autokontroli, przygotowane z myślą o specyfice Państwa projektów. Zawarliśmy w nich pytania, które najczęściej zadawane są przez kontrolerów w miejscu realizacji projektu. Dzięki czemu możecie Państwo sami wcielić się w rolę kontrolera i zweryfikować, czy realizujecie projekt zgodnie z warunkami Umowy/Porozumienia.

doc

doc

doc

doc

doc

Rzetelne przygotowanie do kontroli znacznie usprawnia cały proces. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych narzędzi: zestawienie umów, faktur oraz protokołów odbioru w ramach projektu, rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu.

xlsx

xlsx

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach I rundy naboru o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano następujące Porozumienia o dofinansowanie:

 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0017/18-00 z Beneficjentem – Ministerstwo Finansów. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 11 349 406,25 PLN;
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0018/18-00 z Beneficjentem – Główny Urząd Statystyczny. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 17 421 250,00 PLN.

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach I rundy naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) podpisano następujące umowy o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0062/18-00 z Beneficjentem – Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 15 261 546,00 PLN;

POPC.02.03.01-00-0063/18-00 z Beneficjentem – Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 822 628,86 PLN.

pdf

 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-010/18(tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Poniżej wskazany projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania:

1. „Otwarte dane plus” – Ministerstwo Cyfryzacji

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 32 425 837,46 PLN.

xlsx

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 28.02.2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 6 151 033,25 zł.

pdf

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach procedury odwoławczej został wybrany do dofinansowania projekt nr POPC.02.03.02-00-0009/18 złożony przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pn.:www.muzeach”.

Spośród 10 złożonych w konkursie wniosków o dofinansowanie ostatecznie wyłoniono do dofinansowania 5 projektów.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania po uwzględnieniu projektu wyłonionego do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej wynosi: 105 509 748,26 zł.

pdf

 

Szanowni Beneficjenci,

oddajemy w Państwa ręce materiały, przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Komisję Europejską, które pomogą uniknąć błędów popełnianych podczas udzielania zamówień publicznych w trybach pozaustawowych w ramach projektów realizowanych z POPC 2014-2020.

Dokumenty te stanowią pomocne narzędzie dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE w zakresie przygotowania i przeprowadzenia właściwej procedury.

Mamy nadzieję, że treść poniższych dokumentów pozwoli rozwiać Państwa wątpliwości i usprawni dotychczasową pracę.

pdf

pdf

pdf

docx

pdf

docx

Wydział Zamówień Publicznych

Przypominamy, że razem z Ministerstwem Cyfryzacji zgłosiliśmy projekt budowy szybkiego internetu w Polsce finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod nazwą „Rural Communities into Gigabit Society”  do udziału w corocznym, ogólnoświatowym konkursie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Stawką są prestiżowe nagrody World Information Summit on the Information Society (WSIS).

Na tym etapie konkursu najważniejsze są Wasze głosy, które możecie oddawać tylko do 10 lutego 2019 r.

logo na strone

Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwa Cyfryzacji „Rural Communities into Gigabit Society (Ze społeczności wiejskiej w gigabitowe społeczeństwo)”  znajdziesz w kategorii „Category 2 — AL C2. Information and communication infrastructure (Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna)”.

 Dlaczego nasz projekt jest wyjątkowy?

To przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę obejmującą swoim zasięgiem obszar całego kraju. W ramach 160 projektów dofinansowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości ponad 6,6 mld PLN. Zapewniamy szybki internet dla prawie 2 mln gospodarstw domowych i ponad 11 tys. szkół. Na tych inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – około 70% gospodarstw domowych objętych projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu. To jedna z największych tego typu inwestycji w całej Europie!

Zobacz jak oddać swój głos i jakie inne polskie projekty zostały zgłoszone do tej prestiżowej nagrody: Instrukcja głosowania

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Ministerstwo Finansów „System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA”,
 • Główny Urząd Statystyczny „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 28 770 656,25

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej V konkursie w działaniu 3.1 POPC.

Zmiany dotyczą Regulaminu konkursu oraz wzoru umowy o dofinansowanie i mają charakter doprecyzowujący zapisy ww. dokumentów.

 Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach naboru o numerze POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury podpisano umowy o dofinansowanie:

POPC.02.03.02-00-0010/18-00 z Beneficjentem – Telewizja Polska S.A. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 42 247 363,7 PLN;

POPC.02.03.02-00-0015/18-00 z Beneficjentem – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 14 073 418,90 PLN;

POPC.02.03.02-00-0016/18-00 z Beneficjentem – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 8 404 487,90 PLN;

POPC.02.03.02-00-0017/18-00 z Beneficjentem – Narodowy Instytut Dziedzictwa. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 31 536 547,82 PLN;

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa

 

Katarzyna Blachowicz

 

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) Panią Katarzynę Blachowicz, która od sierpnia 2018 r. pełniła w CPPC funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego.

Pani Katarzyna Blachowicz jest radcą prawnym oraz doświadczonym menadżerem z praktyką w administracji publicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ministerstwie Rozwoju. Przed rozpoczęciem pracy w CPPC zajmowała stanowisko młodszego partnera w jednej z największych polskich kancelarii oraz była opiekunem praktyki prawa pracy i praktyki ochrony danych osobowych. Laureatka nagrody  "Rising Stars. Prawnicy - liderzy jutra" w 2015 roku.

Jako Zastępca Dyrektora CPPC Pani Katarzyna Blachowicz objęła nadzór nad Biurem Administracyjnym, Biurem IT, Departamentem Systemowym oraz Departamentem Prawnym.

Luty już za chwilę, a wraz z nim nadchodzą drugie w tym roku warsztaty kodowania! 22 lutego o 17.00 ponownie spotkamy się z Wami i spędzimy wspólnie czas bawiąc się i programując. Będzie dużo łamigłówek, robotów i innych atrakcji dla Waszych pociech! Miejsce warsztatów to nasza siedziba na Spokojnej 13a.

Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w zajęciach, prosimy wysłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem "warsztaty kodowania 22.02" wiadomość zawierającą informację o imieniu, wieku oraz ewentualnych alergiach pokarmowych dziecka (przewidujemy drobny poczęstunek w trakcie zajęć).

Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, że Administratorem przesłanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Wysłanie zgłoszenia rozumiane jest jako wyraźne działanie pozwalające na przetwarzanie danych osobowych z zgodnie z art. 4, pkt. 11 RODO. Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi warsztatów kodowania. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane aż do momentu cofnięcia zgody, której może Pani/Pan dokonać w każdym czasie oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Przekazane dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu oraz nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przeniesienia danych.

Szczegółowe informacje dot. ochrony danych dostępne są w Polityce prywatności CPPC.

Razem z Ministerstwem Cyfryzacji zgłosiliśmy projekt budowy szybkiego internetu w Polsce finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod nazwą „Rural Communities into Gigabit Society”  do udziału w corocznym, ogólnoświatowym konkursie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Stawką są prestiżowe nagrody World Information Summit on the Information Society (WSIS).”

Na tym etapie konkursu najważniejsze są Wasze głosy, które możecie oddawać do 10 lutego 2019 r.

grafika do komunikatu

Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwa Cyfryzacji „Rural Communities into Gigabit Society (Ze społeczności wiejskiej w gigabitowe społeczeństwo)”  znajdziesz w kategorii „Category 2 — AL C2. Information and communication infrastructure (Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna)”.

Zagłosuj i zaproś do tego znajomych!

Dlaczego nasz projekt jest wyjątkowy?

To przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę obejmującą swoim zasięgiem obszar całego kraju. W ramach 160 projektów dofinansowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości ponad 6,6 mld PLN. Zapewniamy szybki internet dla prawie 2 mln gospodarstw domowych i ponad 11 tys. szkół. Na tych inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – około 70% gospodarstw domowych objętych projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu. To jedna z największych tego typu inwestycji w całej Europie!

Zobacz jak oddać swój głos i jakie inne polskie projekty zostały zgłoszone do tej prestiżowej nagrody: Instrukcja głosowania

 

European Broadband Awards to coroczna nagroda, którą przyznaje Komisja Europejska za wyjątkowe przedsięwzięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu.  Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów z całej Europy ubiegając się o nagrody w pięciu kategoriach.

Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa znalazł się wśród trójki finalistów w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych” (ang.  Territorial cohesion in rural and remote areas”). 

To wyjątkowe przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zastosowana w ramach projektu dźwignia inwestycyjna spowodowała, że ponad 2 mld PLN środków pochodzących z sektora prywatnego uzupełni jako wkład własny prawie 4 mld PLN pomocy publicznej. To największa w historii inwestycja z funduszy unijnych dot. infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach projektu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zasięgiem sieci zostanie objętych około 11 tys. placówek oświatowych. Dodatkowo podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s uzyska prawie 2 mln gospodarstw domowych. Większość tych gospodarstw domowych znajduje się małych miastach – poniżej 5000 mieszkańców. Jury konkursu doceniło wpływ tej inwestycji na zrównoważony rozwój terytorialny.

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni przez komisarza ds. Gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Laureatów poznamy 19  listopada br. Już teraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa ma zapewnione miejsce na podium.

Więcej informacji na temat I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: tutaj

Więcej informacji na temat konkursu i innych finałowych projektów: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/introducing-finalists-european-broadband-awards-2018

Zapraszamy dzieci, rodziców i opiekunów do 15 stref warsztatowych, gdzie będzie można aktywnie spędzić czas bawiąc się i ucząc jednocześnie. Na uczestników czekają gotowe do działania roboty: przesympatyczne niebieskie kulki Dash i Dot, chętny do zaprogramowania Photon, Lofi z zestawem logicznych wyzwań, a także małe Ozoboty, które pobudzą nas do manualnych działań. Miłośnicy „planszówek” rozwiną umiejętności programistyczne w niecodzienny sposób, a na wszystkich czekać będzie niezliczona liczba zagadek, łamigłówek oraz aplikacje mobilne do nauki kodowania. Dodatkowo rozgrzejemy się muzycznie przy Makey Makey i tańcząc robotyczne tańce.

Za udział w tych aktywnościach uczestnicy Święta Programowania otrzymają pamiątkowy dyplom i upominki.

Nie zabraknie również sportowych emocji! O godz. 10:00 roboty sterowane przez dzieci wezmą udział w wielkim wyścigu o tytuł „Robota – Mistrza Polski w biegu z przeszkodami”.

Przez cały czas będą działały też dwa stoiska eksperckie dla rodziców, gdzie będzie można zasięgnąć porad, jak wspierać swoje dziecko w świecie cyfrowym.

Zapraszamy od godz. 10.00 do 16.00. Zwiedzenie wszystkich stoisk może potrwać do 1,5 godz.

CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania potrwa od 6 do 21 października. To społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

Przyjdź i przekonaj się, że Ty też możesz programować!

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Cyfryzacji i NASK.

Przyjdź i zachwyć się programowaniem!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Kiedy: sobota 6 października 2018 r.,

Gdzie: Warszawa, wieżowiec Oxford Tower przy ul. Chałubińskiego 8, godz: 10.00-16.00

Uczestnicy:

 • rodzice i opiekunowie z dziećmi w wieku 5-15 lat (uwaga! przewidzieliśmy także atrakcje dla młodszych dzieci  )
 • uczniowie i nauczyciele

Już 28 września o godz. 17:00 zapraszamy do siedziby CPPC ul. Spokojna 13 a na kolejną dawkę edukacji przez zabawę!

Nie zabraknie wyśmienitej zabawy, nauki i łamigłówek.

Przez 1,5 h dzieciaki pod okiem trenerów będą poznawać świat kodowania. W tym czasie rodziców zapraszamy na specjalne warsztaty dot. nauki programowania w domu oraz bezpieczeństwa dzieci w sieci, które poprowadzą nasi eksperci.

Wyślij maila na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem warsztaty kodowania 28.09.2018r. W treści zgłoszenia prosimy podać: imię i wiek dziecka oraz informację czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach dla rodziców.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem przesłanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.Wysłanie zgłoszenia rozumiane jest jako wyraźne działanie pozwalające na przetwarzanie danych osobowych z zgodnie z art. 4, pkt. 11 RODO.Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi warsztatów kodowania. Podanie danych są dobrowolne. Dane będą przetwarzane aż do momentu cofnięcia zgody, którą można Pani/Pan dokonać w każdym czasie oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Przekazane dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu oraz nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przeniesienia danych.

Szczegółowe informacje dot. ochrony danych dostępne są w Polityce prywatności CPPC.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27.09.2018 r. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Pierwszeństwo mają dzieci, które nie uczestniczyły jeszcze w warsztatach kodowania

Do zobaczenia!

Zapraszamy na wyjątkowy maraton serialu sensacyjnego „Ekstradycja I” w reżyserii Wojciecha Wójcika, z Markiem Kondratem w roli komisarza Olgierda Halskiego.

„Ekstradycja I” jeszcze przed swoją telewizyjną premierą w 1996 roku została okrzyknięta pierwszym po latach naprawdę dobrym polskim serialem kryminalnym. Udostępniona najpierw wypożyczalniom wideo stała się przebojem, a na kasety z „Ekstradycją” trzeba było wprowadzić zapisy.

Digitalizację filmu przeprowadził Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, w ramach programu POPC „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”

Startujemy 31.08 o godz. 20:30 w Restauracji Eufemia ul. Pasaż Niżyńskiego (róg Traugutta) Pałac Czapskich budynek rektoratu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wstęp wolny!

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał na stanowisko dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) Wojciecha Szajnara, który od czerwca 2017 r. pełnił w CPPC funkcję zastępcy dyrektora. Swoją nową misję Wojciech Szajnar rozpocznie 18 lipca 2018 r.

Sesja Zarząd 0578 200x300

Nowy dyrektor Centrum dotychczas nadzorował wdrażanie III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), czyli projektów które poszerzają umiejętności Polaków w zakresie nowych technologii i przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu różnych grup społecznych oraz projektów realizowanych w ramach II Osi POPC wspierających digitalizację polskich dóbr kultury. Jest absolwentem Wydziału Prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczony menadżer, który posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu środkami z funduszy europejskich. Swoje kompetencje zdobywał m.in. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie nadzorował projekty dotyczące zwiększenia adaptacyjności polskich przedsiębiorstw. Zna język angielski i francuski.

Mecz robotów już za nami:) Czas na kolejne warsztaty kodowania! Zapraszamy 10 sierpnia o godz. 17.00 do siedziby CPPC ul. Spokojna 13 a.

Może tym razem zakodujemy wakacje by trwały, choć chwilkę dłużej?:)

Przez 1,5 h dzieciaki pod okiem trenerów będą kodować, odkrywać tajemnice robotów i bawić się na całego. A w tym czasie rodziców zapraszamy na specjalne warsztaty dot. nauki programowania w domu oraz bezpieczeństwa dzieci w sieci, które poprowadzą m.in. eksperci NASK.

Wyślij maila na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem warsztaty kodowania 10.08.2018r. W treści zgłoszenia prosimy podać: imię i wiek dziecka oraz informację czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach dla rodziców.

Zgłoszenia przyjmujemy do 07.08.2018 r. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia!

Już 20 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie CPPC organizujemy kolejne, bezpłatne zajęcia nauki kodowania. Roboty Dash i Doth przygotują dla Twoich dzieci specjalne łamigłówki 🙂 Przez 1,5 godz. będziemy ćwiczyć spostrzegawczość, kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Przekonaj się, że programowanie to dobra zabawa! Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

Wyślij maila na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem warsztaty kodowania 20.04.2018r. W treści zgłoszenia prosimy podać: imię i wiek dziecka. Zgłoszenia przyjmujemy do 06.04.2018r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia!

Brak wolnych miejsc. Następne warsztaty już w maju.

Poniżej krótka relacja z ostatnich warsztatów.

 

Od 13 do 16 sierpnia (w tym 2 dni robocze) nie będzie dostępny system ePUAP. W tym czasie potrwają  prace mające na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu ePUAP.

Wyłączenie nastąpi w środę  12.08.2015 r. o godzinie 20:00. Zaplanowana przerwa spowoduje, że nie będą dostępne żadne usługi ePUAP. Profil Zaufany również będzie niedostępny i nie będzie go można użyć także w innych systemach (np. PUE ZUS, CEIDG).

Planowane zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek 17.08.2015 r. Od tego momentu zarówno środowiska produkcyjne jak i testowe, dostępne będą wyłącznie w nowej wersji systemu: ePUAP2.

Zachęcamy aby niezbędną wysyłkę przez ePUAP zrealizować przed terminem wyłączenia systemu.

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej. II runda ogłoszona została 4 października 2018 r. i obejmowała 3 obszary konkursowe. 4 wnioskodawców złożyło do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 7 wniosków o dofinansowanie. Spośród 7 wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs wyłoniliśmy do dofinansowania 3 projekty pokrywające 100 % obszarów konkursowych.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 3 obszarach wynosi 87 472 i stanowi 162% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej liczby gospodarstw domowych dla 3 obszarów. W ramach zwycięskich projektów zostanie podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 371 punktów adresowych, gdzie funkcjonują łącznie 483 placówki oświatowe. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów wynosi 138 379 864,49 złotych, co stanowi 96% alokacji dostępnej dla II rundy trzeciego konkursu.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wraz z wartością dofinansowania i liczbą uzyskanych punktów oraz projektów konkurujących.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

pdf

W środę 6 lutego 2019 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach drugiej rundy w III konkursie I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Druga runda ogłoszona została 4 października 2018 r. i obejmowała 3 obszary konkursowe. 4 wnioskodawców, złożyło do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 7 wniosków o dofinansowanie. Na terenie 3 obszarów konkursowych, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, znajdują się  483 placówki oświatowe nieposiadające dostępu do szerokopasmowego internetu, które beneficjenci konkursu zobowiązani będą do podłączenia łączem o przepustowości 100 Mb/s. Minimalna ilość gospodarstw domowych, określona w konkursie, które operatorzy zobowiązani będą podłączyć do szerokopasmowego internetu na 3 wyznaczonych obszarach konkursowych wynosi 53 883.

 

Obszar realizacji projektu Liczba złożonych wniosków
PODREGION 20 - KRAKOWSKI część A i Kraków 2
PODREGION 31 - NYSKI 3
PODREGION 32 - OPOLSKI 2

 

W związku z dużym zainteresowaniem i wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie II rundy trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 6 lutego 2019 r. Mając na uwadze powyższe informujemy, że II runda w ramach trzeciego konkursu dla POPC 1.1 będzie trwała od 4 października 2018 r. do 6 lutego 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) informuje, że z uwagi na niską deklarowaną frekwencję na warsztatach dla potencjalnych wnioskodawców II rundy w ramach III konkursu dla POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, termin warsztatów zostaje przeniesiony na dzień 23 listopada 2018 r.

Warsztaty odbędą się w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy będą prowadzone w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 listopada 2018 r. Przy rejestracji prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy oraz imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach II i III naboru działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniu 26 października br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Celem warsztatów będzie omówienie poniższych zagadnień:

 • realizacja projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie,
 • procedura udzielania zamówień publicznych,
 • kontrola na miejscu realizacji projektu,
 • pożyczka szerokopasmowa.

Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 października br.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców II rundy w ramach III konkursu dla POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 30 października 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 października br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów272.82 KB31/10/2018, 15:44

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza II rundę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Prosimy o zwrócenie uwagi na rozszerzenie zapisów dokumentacji konkursowej w odniesieniu do załącznika 13 do wniosku o dofinansowanie w zakresie obowiązku złożenia wypełnionego Upoważnienia do  przekazania informacji objętych tajemnicą bankową wraz z promesą kredytową. Wykaz wszystkich zmian w dokumentacji konkursowej został umieszczony na dedykowanej stronie II rundy konkursu.

Więcej informacji na stronie naboru

W dniu dzisiejszym na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej został opublikowany komunikat dotyczący Testu Margin Squeeze dla sieci POPC
wraz z załącznikami, tj. Modelem MS POPC oraz Opisem narzędzia do Testu MS dla sieci POPC.  Zapraszamy Beneficjentów I Osi POPC do zapoznania się z opracowanym narzędziem.

http://uke.gov.pl/akt/test-margin-squeeze-dla-sieci-popc,121.html

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) w ramach I osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 1. Projekt „Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;
 2. Projekt „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa
  i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;
 3. Projekt „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa
  i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE wynosi 456 159 416,09 PLN.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) operatorzy telekomunikacyjni mają 14 miesięcy na podłączenie 80% szkół ze wskazanej we wniosku o dofinansowanie liczby.

W wyniku uwzględnienia protestu firmy ASTA-NET S.A w zakresie projektu złożonego na obszar KOSZALIŃSKI, oraz Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w zakresie projektu złożonego na obszar CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B2, na które nie zostały jeszcze zawarte umowy o dofinansowanie, nastąpiła zmiana podmiotów wyłonionych do dofinansowania.

W związku z powyższym, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że Komisja Oceny Projektów dokonała aktualizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zgodnie z zapisami §12 Regulaminu konkursu poniżej zamieszczamy listę wszystkich obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

pdf

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zaledwie nieco ponad dwa miesiące (67 dni) zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej.

Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów trzeciego konkursu na 33 obszarach konkursowych, na które nie podpisano umów we wcześniejszych naborach wynosiła 1 908 808 869 złotych. Są to najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym tereny Polski.

Spośród 87 wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs wyłoniliśmy do dofinansowania 33 projekty pokrywające 100 % obszarów konkursowych.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów wynosi 1 638 911 299,38 złotych, co stanowi84,63% alokacji dostępnej dla trzeciego konkursu.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 33 obszarach wynosi 142% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej wartości gospodarstw domowych dla 33 obszarów.

W ramach zwycięskich projektów podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie 2 579 punktów adresowych, gdzie funkcjonuje łącznie 3 826 placówek oświatowych.

Warto zaznaczyć, iż w ramach trzech konkursów w ramach Działania 1.1, zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci zostało prawie 2 mln gospodarstw domowych co stanowi ponad 270% celu założonego w Programie Operacyjnym.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wraz z wartością dofinansowania i ilością otrzymanych punktów oraz projektów konkurujących.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 12 obszarów konkursowych. Do rozstrzygnięcia pozostało jedynie obszarów. Wyniki już w następnym tygodniu.

pdf

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach II i III naboru działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniu 26 października br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Celem warsztatów będzie omówienie poniższych zagadnień:

 • realizacja projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie,
 • procedura udzielania zamówień publicznych,
 • kontrola na miejscu realizacji projektu,
 • pożyczka szerokopasmowa.

Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 października br.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów

 


Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach III konkursu dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 12 marca 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 marca br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda


Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach III konkursu dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 6 lutego 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej do dnia 31 stycznia br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda


Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) uprzejmie zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach III konkursu działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniach 12-13 grudnia br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 6 grudnia 2017 r. Przy rejestracji proszę o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyć w warsztatach oraz odpowiadający Państwu termin. Ponadto, celem jak najlepszego dostosowania programu szkolenia do Państwa potrzeb, uprzejmie prosimy o wskazywanie podczas rejestracji obszarów tematycznych, które budzą Państwa największe wątpliwości i wymagają wyjaśnienia podczas warsztatów.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda

Wkrótce na stronie publikowane będą najczęściej zadawane pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi w ramach działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 3 obszarów konkursowych.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 7 obszarów konkursowych.

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla 4 obszarów konkursowych. Są to jedyne obszary, na które złożono tylko po jednej aplikacji konkursowej. W przyszłym tygodniu należy się spodziewać kolejnych rozstrzygnięć.

pdf

 

 

W piątek 11 maja 2018r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy w III konkursie z I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Informujemy, że na obszarach objętych realizacją projektów wyłonionych w II naborze dla działania 1.1 POPC pojawiły się dodatkowe białe punkty adresowe.  Aktualizacja listy wynika m.in. z zakończenia ochrony okresu trwałości dla projektów z technologią radiową realizowanych w ramach działania 8.4 POIG  oraz rozwiązania umów zawartych w wyniku I naboru dla działania 1.1 POPC.

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie konkursu w ramach Działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 11 maja 2018 r. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że pierwsza runda konkursu będzie trwała od 11 grudnia 2017 r. do 11 maja 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował Zasady dostępu do gospodarstw domowych Ceny dostępu do jednostek oświatowych, stanowiące rekomendację Prezesa UKE w zakresie warunków dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w wyniku II-go naboru działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W związku z uruchomieniem narzędzia monitoringowego pn. System Informatyczny ds. Monitorowania, Badania i Analiz (SIMBA), Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w dniach 13 oraz 15 marca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędzie się prezentacja i szkolenie dla beneficjentów II naboru działania 1.1 POPC.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach III konkursu dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 6 lutego 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 stycznia br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, że z uwagi na przekazanie zapytań do Komisji Europejskiej w kwestii pomocy publicznej, kosztów dotyczących dokumentacji powykonawczej oraz kosztów inżyniera kontraktu, ostateczny kształt katalogu kosztów kwalifikowalnych dla I osi POPC zostanie przygotowany, przyjęty oraz opublikowany naprzełomie grudnia 2017r. i stycznia 2018r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach III konkursu dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 6 lutego 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) uprzejmie zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach I i II naboru działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniach 27 listopada oraz 5 grudnia b.r., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC.

W związku z odstąpieniem od podpisania umów na kolejnych 8 obszarach konkursowych przez NETIA S.A dokonano aktualizacji listy obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

W wyniku uwzględnienia protestu firmy SFERANET S.A. w zakresie projektu złożonego na obszar BIELSKI część A na który nie została jeszcze zawarta umowa o dofinansowanie, nastąpiła zmiana podmiotu wyłonionego do dofinansowania.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie, ul. Królewska 27 odbędzie się spotkanie poświęcone podsumowaniu drugiego naboru wniosków połączone z uroczystym podpisaniem umów o dofinansowanie z Beneficjentami działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie projektów w wyniku II konkursu dla I osi POPC.

W związku z odstąpieniem od podpisania umów na 8 obszarach konkursowych przez NETIA S.A., Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Projektów dokonała aktualizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16  ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi warunków wymagań technicznych – „Wymagania dla Sieci NGA-POPC” oraz kwestii stosowania ich w projektach realizowanych w ramach działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza beneficjentów realizujących projekty w ramach 1 konkursu działania 1.1. POPC na 1-dniowe warsztaty, które odbędą się w dniach 26 i 27 czerwca 2017 r., w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ciągu trzech miesięcy zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej – największego w historii naboru na dofinansowanie z funduszy unijnych infrastruktury telekomunikacyjnej.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami Beneficjentów działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w przedmiocie konieczności stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych do udzielanych przez Nich zamówień finansowanych z POPC, Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwróciło się w tej kwestii o opinię do dra nauk prawnych Włodzimierza Dzierżanowskiego z Grupy Doradczej Sienna oraz wydanie stanowiska przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę  projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16  ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 18 obszarów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność aktualizacji zapisów dokumentacji konkursowej w części dotyczącej procedury odwoławczej zmianie ulega treść Regulaminu konkursu.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę  projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16  ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 5 obszarów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę  projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16  ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 11 obszarów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16  ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 15 obszarów konkursowych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16  ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla 12 obszarów konkursowych.

W związku z sygnałem o podaniu błędnej daty wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, publikujemy sprostowanie.

W zakładce dokumenty do pobrania został opublikowany przygotowany przez IZ POPC Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla POPC wersja 1.7.

Tym samym poprzednia wersja dokumentu przestała obowiązywać.

Informujemy, iż na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej został opublikowany komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji rekomendowanych zasad dostępu do gospodarstw domowych i jednostek oświatowych dla operatorów sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach II-go naboru działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem konsultacji jest wypracowanie rekomendacji w zakresie zasad dostępu do usług hurtowych sieci zrealizowanych w ramach drugiego konkursu I osi POPC.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność aktualizacji zapisów dokumentacji konkursowej w części dotyczącej uzupełniania braków formalnych lub oczywistych omyłek w przedłożonych wnioskach o dofinansowanie zmianie ulega treść Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz Regulaminu Konkursu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.