Cyfryzacja GOKów

Program cyfrowej modernizacji kierowany jest do Gminnych Ośrodków Kultury w 73 podregionach Polski (tzw. NUTS-3). Będzie on realizowany w ramach działania 3.2 – Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020 i zapewni przede wszystkim podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników GOK oraz osób do 18. roku życia.

Szkolenia będą obejmować następujące obszary tematyczne:

  1. Dziennikarstwo online – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizja).
  2. Edukacja online – zaawansowane korzystanie z platform edukacyjnych, cyfrowych zasobów edukacyjnych.
  3. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnych prac w zakresie grafiki reklamowej, grafiki użytkowej i projektów graficznych publikacji.
  4. Korzystanie z cyfrowych na zaawansowanym poziomie – administracja, zdrowie, bankowość, kultura.
  5. Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych.
  6. Kompetencje medialne – m. in. krytyczna analiza treści w Internecie, kształtowanie swojego wizerunku w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych.
  7. Programowanie w różnych językach.
  8. Zaprezentowanie możliwości, jakie niosą wirtualna (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR) w życiu i pracy.
  9. Sztuczna inteligencja i big data – wprowadzenie dla dzieci i młodzieży.
  10. Dostępność zasobów cyfrowych online.

Szkolenia będą możliwe dzięki sprzętowi, który zostanie zakupiony w ramach dofinansowania. Projekt zakłada trwałą i długofalową pomoc, dlatego komputery, tablety, drukarki 3D i inne wyposażenie pozostanie w ośrodkach kultury na stałe.

Proponowana minimalna wartość projektu dla każdego z 73 obszarów wynosi 450 000 zł, a maksymalna 1 360 000 zł.

Plan działania

Dla każdego obszaru zostanie wybrany tylko jeden beneficjent (wnioskodawcą może być: organizacja pozarządowa, partnerstwo organizacji pozarządowej z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucja prowadząca działalność z obszaru nauki, edukacji, kultury).

Przedmiotem każdego projektu będzie cykl szkoleń pracowników GOK podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap projektu będzie obejmować działania mające na celu podniesienie kompetencji pracowników GOK w takim stopniu, aby to oni mogli samodzielnie lub w asyście trenera przeprowadzić szkolenia dla dzieci i młodzieży. Po zakończeniu szkolenia każdy pracownik GOK, który zrealizuje pełny kurs nauczania, otrzyma wsparcie w postaci mentoringu. Z uwagi na różne początkowe poziomy kompetencji dorosłych, którzy wezmą udział w projekcie, nie będzie wymagań dotyczących liczby i częstotliwości zajęć.

Efekty

Program powinien spowodować wzrost aktywności mieszkańców małych społeczności, którzy będą mogli liczniej i częściej uczestniczyć w oferowanych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez GOK, co może zacieśnić ich więzy z regionem.

Należy również pamiętać o relatywnie niskiej pozycji Polski w obszarze kompetencji cyfrowych, którą odzwierciedlają rankingi międzynarodowe (DESI). Szkolenia będą istotnym uzupełnieniem edukacji szkolnej. Wszechstronne i ogólnokrajowe zajęcia w ramach GOK pozwolą więc na poprawę sytuacji, a jednocześnie przyczynią się do wzrostu zainteresowania młodych ludzi karierą w ICT. Tym samym wykształcą u nich postawy uczenia się przez całe życie, co pozwoli im dostosowywać kompetencje do zachodzących zmian na rynku.

W efekcie wszystkich działań nastąpi wzmocnienie pozycji GOK na tle ośrodków i instytucji publicznych, jak również podniesienie ich znaczenia w rozwoju kapitału społecznego i regionów. Głęboko wierzymy, że inicjatywa cyfrowej rewolucji stanie się narzędziem do skutecznego wyrównywania szans dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miasteczek.

Dokumenty do pobrania i wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej CPPC: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-iii-os/dzialanie-3-2/nabor-wnioskow-popc-3-2-piaty-konkurs.

Grafika przedstawia schemat działania programu cyfrowej modernizacji GOK:

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.