Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dotyczy terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18

26-09-2018, 10:23:02,

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 upływa 30 września br. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.