Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Druga tura konsultacji projektu zasad dostępu do sieci zrealizowanych w ramach POPC

12-10-2017, 12:37:04,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej został opublikowany komunikat w sprawie rozpoczęcia II-giej tury konsultacji rekomendowanych zasad dostępu do gospodarstw domowych i jednostek oświatowych dla operatorów sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach II-go naboru działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

https://www.uke.gov.pl/druga-tura-konsultacji-projektu-zasad-dostepu-do-sieci-zrealizowanych-w-ramach-popc-22970