Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na uzupełnienie niezbędnych danych w systemie teleinformatycznym TRANSBIT na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorstw Transportu Drogowego.

29-09-2017, 14:42:40,

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie niezbędnych danych w systemie teleinformatycznym Transbit w celu pobrania ich do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorstw Transportu Drogowego (dalej: KREPTD). System Transbit jest dedykowanym systemem wspierającym pracę Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD (dalej: „BTM”) w zakresie udzielania licencji, obsługi wniosków oraz dystrybucji zezwoleń. Kompletność oraz prawidłowość danych znajdujących się w systemie Transbit jest warunkiem niezbędnym  poprawnego zasilenia i funkcjonowania KREPTD.

Oferty należy składać mailowo do dnia 5 października 2017 r., do godz. 16:00, na adres e-mail: weronika.biadun@gitd.gov.pl

 

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy