Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie – konkurs w działaniu 3.2 POPC (Centrum Mistrzostwa Informatycznego).

25-04-2018, 14:49:29,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji zał. nr 4 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-trzeci-konkurs/ .