Informacja o aktualizacji załączników do Regulaminu konkursu – nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18.

22-08-2018, 08:58:04,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji następujących załączników do Regulaminu konkursu:

 

  • zał. nr 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
  • zał. nr 8 – Koncepcja realizacji projektu – część A.

 

 

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-czwarty-konkurs/ .