Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów naukowych oraz materiałów o znaczeniu historycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

18-02-2016, 09:37:49,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, iż odwołuje publiczną prezentację założeń projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów naukowych oraz materiałów o znaczeniu historycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”

Odwołanie publicznej prezentacji, która miała odbyć się 22 lutego 2016 r. o godz. 15.00 w Katedrze i Klinice Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych ul. Długa 1/2, 61- 848 Poznań, związane jest z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.