Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji projektu „Digitarium UKSW jako platforma dostępu do cyfrowych zasobów naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

16-02-2016, 09:04:23,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego informuje, iż odwołuje publiczną prezentację założeń projektu „Digitarium UKSW jako platforma dostępu do cyfrowych zasobów naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

 

Odwołanie publicznej prezentacji, która miała odbyć się 22 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej 116 w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych (bud. 24) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, związane jest z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.