Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

10-02-2016, 10:42:09,

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie informuje, iż odwołuje publiczną prezentację założeń projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”.

Odwołanie publicznej prezentacji, która miała odbyć się 17 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Prostej 69, 00-838 Warszawa, sala nr 538, związane jest z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.