Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

INFORMACJA O ODWOŁANIU PUBLICZNEJ PREZENTACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.1 PO PC

21-12-2015, 13:23:51,

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji założeń projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych

Uniwersytet Warszawski informuje o odwołaniu zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r. publicznej prezentacji założeń projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnienie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”, która miała odbyć się w budynku dawnego Centrum Informatycznego (CIUW UW) Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie głównym przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Odwołanie związane jest z rezygnacją z udziału w konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego za źródeł administracji i zasobów nauki” (typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Jednocześnie informujemy, że w związku z planowanym udziałem w konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) nowy termin prezentacji zostanie wyznaczony na połowę lutego 2016r.