Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

INFORMACJA O PUBLICZNEJ PREZENTACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU W RAMACH Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

22-12-2015, 15:54:39,

13 stycznia 2016 r. o godz. 10.00, w kinie Kultura przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.
Prosimy o potwierdzenie zainteresowania udziałem do dnia 8 stycznia 2016 na adres mailowy: duk@pisf.pl.