Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o terminie posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu w działaniu 3.2 POPC (Centrum Mistrzostwa Informatycznego)

19-06-2018, 14:55:35,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów dla III naboru (Centrum Mistrzostwa Informatycznego) – działanie 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) w siedzibie CPPC w Warszawie, przy ul. Spokojnej 13A.

Szczegółowe informacje o spotkaniu zostaną przesyłane do wnioskodawców na adres e-mail wskazany we wniosku  o dofinansowanie.