Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o wydłużeniu naboru w działaniu 3.2 POPC

26-09-2017, 11:39:21,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 do dnia 31.10.2017 r.

Wydłużenie terminu naboru pozwoli potencjalnym wnioskodawcom na uwzględnieniem w przygotowywanych projektach zmian wynikających z wdrażanej reformy systemu edukacji, w tym w szczególności w zakresie statusów poszczególnych publicznych szkół podstawowych.

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2-drugi-konkurs/