Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o wydłużeniu naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 (e-zasoby)

08-10-2018, 15:12:05,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej oraz wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w IV konkursie w działaniu 3.1 POPC do dnia 26.10.2018 r.

Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie wynika z licznych zapytań wnioskodawców dotyczących szczegółowych obowiązków beneficjenta wynikających z Koncepcji realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze.