Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o wydłużeniu naboru w konkursie w działaniu 3.1 POPC

30-06-2017, 18:12:48,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17 do dnia 31.07.2017r.