Informacja o zmianie alokacji w obszarach konkursowych w III konkursie w działaniu 3.1 POPC

28-12-2018, 12:51:50,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Instytucja Zarządzająca POPC w oparciu o zapisy § 9 ust. 6-7 Regulaminu konkursu dla naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 podjęła decyzję o przesunięciu niewykorzystanej alokacji pomiędzy obszarami konkursowymi.

W wyniku powyższej zmiany zwiększono kwotę alokacji w dwóch obszarach konkursowych – nr 2 (śląskie, opolskie), 3 (pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) oraz nr 4 (wielkopolskie, zachodniopomorskie), co pozwoliło na przyznanie dofinansowania 3 projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród projektów ocenionych w konkursie, lecz po zakończeniu oceny w ramach rund konkursowych nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji w danym obszarze.

W związku powyższym, Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania  następujące projekty złożone w obszarach konkursowych nr:

*2 – Śląskie, Opolskie,
*3 – Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie
*4 – Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach V rundy na obszar konkursowy nr 2: Śląskie, Opolskie

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach VI rundy na obszar konkursowy nr 3: Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach VI rundy na obszar konkursowy nr 4: Wielkopolskie, Zachodniopomorskie