Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja w sprawie zmian w Regulaminie konkursu w działaniu 2.3 POPC (3 konkurs)

13-10-2017, 10:56:05,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej dla naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 i POPC.02.03.01-IP.01-00-007/17.

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa wraz ze Szczegółowym opisem zmian dostępna jest w ogłoszeniach o konkursie:

Poddziałania 2.3.1 (Typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)
Poddziałania 2.3.1 (Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)