Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja w sprawie zmian w Regulaminie konkursu w działaniu 3.1 POPC (3 konkurs)

11-10-2017, 15:36:00,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej dla naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17.

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa wraz ze Szczegółowym opisem zmian dostępna jest w ogłoszeniu o konkursie.