Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja w sprawie zmian w Regulaminie konkursu w działaniu 3.2 POPC (2 konkurs)

13-10-2017, 14:19:08,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej dla naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17.

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa wraz ze Szczegółowym opisem zmian dostępna jest w ogłoszeniu o konkursie.