Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Komunikat o wydłużeniu II rundy w ramach trzeciego konkursu dla działania 1.1 POPC.

21-12-2018, 08:19:50,

W związku z dużym zainteresowaniem i wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie II rundy trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 6 lutego 2019 r. Mając na uwadze powyższe informujemy, że II runda w ramach trzeciego konkursu dla POPC 1.1 będzie trwała od 4 października 2018 r. do 6 lutego 2019 r.