Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Komunikat o wydłużeniu III konkursu dla działania 1.1 POPC.

28-03-2018, 14:54:56,

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie konkursu w ramach Działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 11 maja 2018 r. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że pierwsza runda konkursu będzie trwała od 11 grudnia 2017 r. do 11 maja 2018 r.