Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Komunikat w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

17-07-2017, 13:54:38,

Mając na względzie potrzebę zapewnienia szerokiego zasięgu oddziaływania efektów interwencji w działaniu 3.1 POPC, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu oraz podjęcia wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w kierunku podnoszenia i wzmacniania cyfrowych kompetencji mieszkańców gmin.

Pismo Ministra Cyfryzacji