Logo Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 POPC (dotyczy III konkursu, nabór ciągły)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 POPC (dotyczy III konkursu, nabór ciągły)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
do oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III
konkursu w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Do udziału w naborze zapraszamy osoby specjalizujące się w dziedzinie:

Zastosowanie technologii społeczeństwa informacyjnego
oraz zarządzanie projektami szkoleniowymi i aktywizacyjnymi

 

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do odwołania. UWAGA! Wnioski o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów będą przyjmowane do dnia 23.02.2018 r.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. Wniosek należy przesłać na adres: konkurs.3.1granty-eksperci@cppc.gov.pl.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: konkurs.3.1granty-eksperci@cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. System naboru kandydatów na ekspertów 11.10.2017
2. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów 11.10.2017
3. Regulamin konkursu 11.10.2017
4. Wzór umowy świadczenia usług eksperckich 11.10.2017
zał. 2 – Wzór Zlecenia 11.10.2017
zał. 3 – Wzór Protokołu odbioru Zlecenia 11.10.2017

 

Jednocześnie należy mieć na względzie, iż przed przystąpieniem do oceny dokumentacji projektu, ekspert zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o poufności oraz o oświadczenia o bezstronności. Spełnienie wymagań określonych w powyższych dokumentach jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia eksperta do oceniania dokumentacji przedłożonej w ramach III konkursu dla działania 3.1 POPC. Pragniemy zaznaczyć, iż oświadczenie o bezstronności odnosi się do wszystkich wniosków skierowanych do oceny w ramach danej rundy konkursowej.

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Wzór oświadczenia o bezstronności 11.10.2017
2. Wzór oświadczenia o poufności 11.10.2017