Logo Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4 POPC

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
do oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
Działania 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Do udziału w naborze zapraszamy osoby specjalizujące się w następujących dziedzinach:

  1. Realizacja kampanii społecznych oraz zarządzanie projektami informacyjno-promocyjnymi
  2. Pomoc publiczna i projekty partnerskie

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 22 września 2017 r. do 1 października 2017 r.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. Wniosek należy przesłać na adres: konkurs3.4-eksperci@cppc.gov.pl.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: konkurs3.4-eksperci@cppc.gov.pl.

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1. System naboru kandydatów na ekspertów 22.09.2017
2a. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów – realizacja kampanii społecznych 22.09.2017
2b. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów – pomoc publiczna i projekty partnerskie 22.09.2017
3. Wzór umowy świadczenia usług eksperckich 22.09.2017
zał. 2 – Wzór Zlecenia 22.09.2017
zał. 3 – Wzór Protokołu odbioru Umowy 22.09.2017