Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Nowe wzory dokumentów w ramach KRMC: opisu założeń projektu informatycznego oraz raportu kwartalnego z postępu rzeczowo-finansowego projektu

10-04-2018, 13:43:55,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 6 kwietnia 2018 r., przyjęte zostały w drodze uchwały nowe wzory dokumentów:

  • opisu założeń projektu informatycznego,
  • raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Wzory dostępne są pod adresem: http://krmc.mc.gov.pl/krm/aktualnosci/3979,Nowe-wzory-dokumentow-w-ramach-KRMC-opisu-zalozen-projektu-informatycznego-oraz-.html

Uchwała dotycząca określenia wzoru Opisu założeń projektu informatycznego oraz Wzór Opisu Założeń Projektu Informatycznego w formacie doc.

znajdziecie Państwo także pod linkami poniżej:

Uchwała Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru Opisu założeń projektu informatycznego