Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Nowelizacja katalogu wydatków kwalifikowalnych dla I osi POPC.

14-12-2017, 12:01:36,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, że z uwagi na przekazanie zapytań do Komisji Europejskiej w kwestii pomocy publicznej, kosztów dotyczących dokumentacji powykonawczej oraz kosztów inżyniera kontraktu, ostateczny kształt katalogu kosztów kwalifikowalnych dla I osi POPC zostanie przygotowany, przyjęty oraz opublikowany na przełomie grudnia 2017r. i stycznia 2018r.