Nowy Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa

17-07-2018, 14:52:59,

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał na stanowisko dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) Wojciecha Szajnara, który od czerwca 2017 r. pełnił w CPPC funkcję zastępcy dyrektora. Swoją nową misję Wojciech Szajnar rozpocznie 18 lipca 2018 r.

Nowy dyrektor Centrum dotychczas nadzorował wdrażanie III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), czyli projektów które poszerzają umiejętności Polaków w zakresie nowych technologii i przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu różnych grup społecznych oraz projektów realizowanych w ramach II Osi POPC wspierających digitalizację polskich dóbr kultury. Jest absolwentem Wydziału Prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczony menadżer, który posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu środkami z funduszy europejskich. Swoje kompetencje zdobywał m.in. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie nadzorował projekty dotyczące zwiększenia adaptacyjności polskich przedsiębiorstw. Zna język angielski i francuski.