Wyniki naborów wniosków

 

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr: 5/1.3.1 POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
 
 
*) WWPE informuje, że określona w Planie Działania na rok 2012 kwota alokacji przeznaczona na konkurs nr 5/1.3.1 POKL w wysokości 20 mln zł została wyczerpana. Jednakże ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację Poddziałania 1.3.1 na lata 2007-2013 nie została przekroczona. Z uwagi na dostępną kwotę alokacji, WWPE uzyskała zgodę, by środki pozostałe z konkursu nr 2/1.3.1 PWP POKL zostały przesunięte na projekty rekomendowane do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej KOP, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 5/1.3.1 POKL.

 
**) WWPE informuje, że ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację Poddziałania 1.3.1 PO KL na lata 2007-2013 w wysokości 22 mln euro, w związku z podpisaniem Aneksu nr 8 do Porozumienia między WWPE (IP2) a MPiPS (IP), została zwiększona do kwoty 22,6 mln euro, umożliwiając przyznanie dofinansowania projektom znajdującym się na listach rezerwowych.
 
 

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr: 2/1.3.1 PWP POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
 
 
 
 
 
 

 
Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr: 1/1.3.1 PWP POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
 
 

 

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.