Innowacyjna Gospodarka – program na finiszu

Prawie 740 podpisanych umów w ramach działania 8.3 POIG, ponad 10 tys. kilometrów wybudowanej sieci światłowodowej, 3 miliardy 780 mln zł zakontraktowane w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów 7 osi – tak można by krótko podsumować wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Więcej mogli się dowiedzieć uczestnicy konferencji, która odbyła się w dniach 5-6 października w Warszawie.

W konferencji, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie, a tematem której było podsumowanie efektów wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej POIG, wzięli udział wiceminister Jurand Drop, wiceminister Jan Grabiec, przedstawiciele Centrum Projektów Polska Cyfrowa, urzędów centralnych realizujących projekty w ramach 7 osi, a także beneficjenci działań 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion i 8.4 – zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili.

7 i 8 oś POIG podsumowane

– Dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach 7 osi utworzone zostały systemy informatyczne usprawniające działanie administracji w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Po zrealizowaniu projektów e-administracji załatwianie typowych spraw urzędowych staje się łatwiejsze i wygodniejsze – podkreślił Jan Grabiec, wiceminister administracji i cyfryzacji.

Pierwszego dnia podsumowano też efekty wdrażania działań 8.3 i 8.4 POIG, omówiono, jak doświadczenia z realizacji projektów wpłynęły na tworzenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który jest kontynuacją POIG w latach 2014-2020.

Tego dnia wręczono również nagrody dzieciom w wieku 7-12 lat, uczestnikom konkursu rysunkowego „Otwarci na świat – Internet w naszym domu”. Konkurs adresowany był do dzieci beneficjentów ostatecznych działania 8.3, którzy w ramach wsparcia otrzymali bezpłatny dostęp do Internetu i zestawy komputerowe.

Nagrody – wręczone

Oprócz dzieci wyróżnienia otrzymały jednostki samorządu terytorialnego, które realizowały projekty w ramach działania 8.3: Gniezno, Chełmiec, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Otwocki, Świeszyno i Baranów Sandomierski, a także przedsiębiorcy, prowadzący projekty w ramach działania 8.4, którzy wzięli udział w konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tutaj nagrodzono takie firmy, jak: Akasha.NET – za likwidację największej białej plamy na mapie dostępu do Internetu szerokopasmowego, G-net za największą rozległość terytorialną projektu, TPnets.com – za innowacyjność projektu oraz INEA S.A. w dwóch kategoriach: za największą liczbę podłączonych beneficjentów ostatecznych w ramach jednego projektu oraz za największą liczbę podłączonych beneficjentów ostatecznych w ramach wszystkich projektów przez beneficjenta realizowanych.

Panele i wystawa

Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem paneli poświęconych konkretnym osiom. Swoje wystąpienia mieli nagrodzeni beneficjenci, którzy mogli opowiedzieć o problemach, z jakimi spotkali się podczas realizacji projektów, o dobrych praktykach stosowanych podczas ich wdrażania. Przedsiębiorcy chętnie dzielili się też wnioskami, które płynęły z realizowanych przez nich projektów, a które mogą być dobrymi wskazówkami przy prowadzeniu nowych zadań, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który rusza. Z kolei o tym, jak realizacja projektów działania 8.3 i 8.4 wyglądała z punktu widzenia administracji państwowej, mówiły Eliza Pogorzelska, zastępca dyrektora CPPC oraz dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych CPPC Katarzyna Połaska.

Wszyscy uczestnicy konferencji mogli zwiedzić stoiska wystawców z 7 osi priorytetowej, nagrodzonych beneficjentów działania 8.4, a także Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Poniżej prezentacje poszczególnych prelegentów drugiego dnia konferencji.

Prezentacja Wdrażanie 8.3 Katarzyna Połaska

Prezentacja Wdrażanie 8.4 Eliza Pogorzelska

Prezentacja 7 oś Katarzyna Tyc-Okońska

Prezentacja Warszawa

Prezentacja G-net

Prezentacja TPnets.com

Prezentacja KIKE

Prezentacja POPC Eliza Pogorzelska

Prezentacja POPC 3 os Katarzyna Połaska

Zdjęcia: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.