Realizowane projekty

Lista realizowanych projektów

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla projektów SPPW w priorytecie 1 i 2 odpowiada za wdrażanie 41 projektów programu w 4 obszarach tematycznych oraz alokacji specjalnej na łączną wartość wydatków kwalifikowanych wynoszącą: 377.757.870 CHF, w tym udział środków szwajcarskich to: 278.926.515 CHF.

Listy projektów koordynowanych przez CPPC:


CPPC informuje, że w ramach realizacji projektu KIK/61 „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” udzielono pomocy publicznej na podstawie umowy ws. projektu zawartej między Biurem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz umowy ws. realizacji projektu zawartej między Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (obecnie CPPC) a Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. (obecnie Veolia Energia Warszawa S.A.)

umowa ws. projektu1.05 MB20/12/2018, 09:57

umowa ws. realizacji projektu3.26 MB20/12/2018, 09:57

AKTUALIZACJA

Wartość udzielonej pomocy publicznej uległa zmianie w związku podpisaniem aneksów do ww. umów.

aneks nr 3 do umowy ws. projektu460.43 KB20/12/2018, 09:57

aneks nr 4 do umowy ws. realizacji projektu6.72 MB20/12/2018, 09:58

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.