Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Odwołanie prezentacji publicznej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

28-11-2016, 16:14:54,

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zawiadamia, że przewidywana na dzień  2 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 publiczna prezentacja założeń projektu p.n. „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki zostaje odwołana ze względu na wycofanie się NIFC z w/w konkursu.