Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Odwołanie publicznej prezentacji Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

05-12-2016, 16:19:17,

Dyrekcja Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16.

W związku z powyższym publiczna prezentacja założeń projektu zaplanowana na 7 grudnia br., zostaje odwołana.