Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Odwołanie publicznej prezentacji Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

12-12-2016, 09:37:58,

Przewidywana na dzień 12 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr 013 budynku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Cyfryzacja i udostępnianie archiwalnych zasobów naukowych z dziedziny Nauk o Ziemi oraz opracowanie narzędzi informatycznych do ich analizy przestrzennej i naukometrycznej” zostaje odwołana.