Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni”

07-12-2016, 23:54:23,

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni z przykrością zawiadamia, że z przyczyn personalnych i technicznych, zapowiedziana na 7 grudnia publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” przygotowana w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, zostaje odwołana.