Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Wspólna Infrastruktura Państwa”

08-12-2016, 08:51:23,

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu. „Wspólna Infrastruktura Państwa” w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przewidywana na dzień  9 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 w siedzibie Instytutu Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa  publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Wspólna Infrastruktura Państwa” zostaje odwołana.

 

Osoby, które zgłosiły chęć swojego udziału w prezentacji zostaną dodatkowo poinformowane drogą e-mailową o odwołaniu terminu.