Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie naboru wniosków Poddziałanie 2.3.1 POPC – Typ I: „Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych” (3 konkurs)

31-08-2017, 17:07:13,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
Typ I: „Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych”

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru