Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie naboru wniosków POPC 2.2 (7 nabór)

27-04-2018, 15:05:33,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru (Ogłoszenie naboru wniosków POPC 2.2 (7 konkurs))