Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie naboru wniosków w działaniu 3.2 POPC (3 konkurs)

29-01-2018, 15:41:04,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

III Osi priorytetowej POPC – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”

Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru