Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o konkursie 2.3.2 POPC (3 konkurs)

29-03-2018, 10:41:22,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru