Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu Centralny System Sądowy (CaSuS)

11-03-2016, 08:38:41,

W związku z planowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Centralny System Sądowy (CaSuS)”, która odbędzie się 24 marca 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej 501 Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa.
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką e-usług w resorcie sprawiedliwości. Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2016 roku na adres: projekty.ms-dirs@ms.gov.pl , podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: CaSuS – PREZENTACJA PROJEKTU. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.