Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych”

23-11-2016, 23:06:27,

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych”. Obędzie się ona 8 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w budynku Centrum Technologii ICM UW przy ulicy Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa.

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 4 grudnia 2016 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres prezentacja.popc@icm.edu.pl.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.