Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy”

30-11-2016, 12:46:00,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy”.

Obędzie się ona 7 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w budynku BUW przy ulicy Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa, sala 316 (III piętro).

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 6 grudnia 2016 r. włącznie na adres projekty.buw@uw.edu.pl. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.