Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Zintegrowana platforma usług elektronicznych Rzecznika Praw Pacjenta”

08-03-2016, 09:59:27,

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod roboczym tytułem „Zintegrowana platforma usług elektronicznych Rzecznika Praw Pacjenta”, która odbędzie się w dniu 22 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej, w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta przy ulicy Młynarskiej 46, 01-171 Warszawa.
W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia ww. projektu oraz wniosku o dofinansowanie planowanego do złożenia w ramach II konkursu w działaniu 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.
Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: promocja@bpp.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2016 roku, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, wraz z danymi reprezentowanej instytucji (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny (prezentacja będzie rejestrowana). Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.