Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

„Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet” – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania 2.1 POPC

24-11-2016, 15:49:17,

9 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa, piętro IV, sala 434, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji  dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet”, którego realizacja planowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji proszone są o  przesłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nazwa i adres instytucji, nr telefonu, adres e-mail) w terminie do 2 grudnia 2016 r. na adres: m.zaleska@gios.gov.pl .

Przebieg prezentacji publicznej utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.