Nabór wniosków POPC 1.1 Publiczny internet dla każdego

05.11.2020 r.

Podpisanie umów w ramach konkursu Publiczny internet dla każdego

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podpisało 40 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej. Nabór wniosków rozpoczął się 7 września 2019 r. i trwał do 30 czerwca 2020 r. W okresie od 22 września do 04 listopada 2020 r. podpisano 28 kolejnych umów o dofinansowanie.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach 28 projektów wynosi 1 802 304,00 złotych.

Łączna liczba planowanych do utworzenia publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów w 28 projektach wynosi 358.

Poniżej prezentujemy listę Gmin, które uzyskały dofinansowanie wraz z wartością dofinansowania i planowaną liczbą publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów.

Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

pdf

28 Lutego 2020 r.

Podpisanie umów w ramach konkursu Publiczny internet dla każdego

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podpisało 12 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej.
Nabór wniosków został rozpoczęty 7 września 2019 r. i trwał do 30 czerwca 2020 r. W dniu 16 lipca 2020 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach projektów wynosi 772 416,00 złotych.

Łączna liczba planowanych do utworzenia publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów wynosi 204.

Poniżej prezentujemy listę Gmin, które uzyskały dofinansowanie wraz z wartością dofinansowania i planowaną liczbą publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów.

Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

pdf

07 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Publiczny internet dla każdego

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej – hotspotów.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kwoty dofinansowania, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kwoty dofinansowania Projektu. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 20 % dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) oraz 15 % dla regionów słabiej rozwiniętych.   

Maksymalna kwota dofinansowania: 64 368,00 PLN.

Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: gminy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506), wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954). 

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 120 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa. Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 07 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

UWAGA:Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Aktualizacja z dnia 01.04.2020 r.

W związku z obecną nadzwyczajną sytuacją w kraju, a także w związku z niskim udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego w aplikowaniu o środki w ramach konkursu na Publiczny Internet Dla Każdego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o ograniczeniu alokacji na konkurs Publiczny Internet Dla Każdego do wysokości 10 mln PLN.

W związku z powyższym treść Ogłoszenia o naborze dotycząca budżetu i poziomu dofinansowania otrzymuje poniższe brzmienie.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa. Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

 

ciag logotypow

 

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.