DOKUMENTY DO POBRANIA

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

-

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu - wersja aktualna

2019.08.07
2020.04.01

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019.08.07

2.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2019.08.07

3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2019.08.07

4.

Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie - wersja aktualna

2019.08.07
2020.03.02

 

zał. 4 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2019.08.07

 

zał. 5 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

2019.08.07

 

zał. 6 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

2019.08.07

 

zał. 7 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

2019.08.07

 

zał. 8 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym
zał. 8 – Wzór obowiązku informacyjnego - wersja aktualna

2019.08.07
2020.03.02

 

zał. 9 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2019.08.07

 

zał. 10 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2019.08.07

 

zał. 11 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2019.08.07

 

zał. 12 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - nowy załącznik

2020.03.02

5.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - wersja aktualna

2019.08.07
2020.03.02

6.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2019.08.07

7.

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019.08.07

8.

Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC – Publiczny internet dla każdego

2019.08.07

9.

Wymagania dla WiFi

2019.08.07

pdf

pdf

 

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.