DOKUMENTY DO POBRANIA

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

-

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu - wersja aktualna

2019.08.07
2020.04.01

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019.08.07

2.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2019.08.07

3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2019.08.07

4.

Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie - wersja aktualna

2019.08.07
2020.03.02

 

zał. 4 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2019.08.07

 

zał. 5 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

2019.08.07

 

zał. 6 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

2019.08.07

 

zał. 7 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

2019.08.07

 

zał. 8 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym
zał. 8 – Wzór obowiązku informacyjnego - wersja aktualna

2019.08.07
2020.03.02

 

zał. 9 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2019.08.07

 

zał. 10 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2019.08.07

 

zał. 11 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2019.08.07

 

zał. 12 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - nowy załącznik

2020.03.02

5.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - wersja aktualna

2019.08.07
2020.03.02

6.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2019.08.07

7.

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019.08.07

8.

Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC – Publiczny internet dla każdego

2019.08.07

9.

Wymagania dla WiFi

2019.08.07

pdf

pdf

 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.