KOMUNIKATY

Komunikat dotyczący zmiany alokacji.

W związku z obecną nadzwyczajną sytuacją w kraju, a także w związku z niskim udziałem  Jednostek Samorządu Terytorialnego w aplikowaniu o środki w ramach konkursu na Publiczny Internet Dla Każdego, CPPC wraz z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o ograniczeniu alokacji na konkurs Publiczny Internet Dla Każdego do wysokości
10 mln PLN. Pozostała część środków zostanie przeznaczona,  na cele związane ze wsparciem Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie doposażenia Jednostek Oświatowych
w mobilny sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia kształcenia zdalnego.

Zmiana ta oznacza zmniejszenie alokacji w konkursie Publiczny Internet Dla Każdego z 120 mln zł.  do 10 mln zł.  

Pozostałe warunki konkursu na Publiczny Internet Dla Każdego nie ulegają zmianie.

Nowa struktura budżetu przedstawia się więc następująco:

  • 1 267 662,49 zł – z alokacji dla województwa mazowieckiego,
  • 8 732 337,51 zł – z alokacji dla pozostałych województw.


Zmodyfikowany w tym zakresie Regulamin konkursu obowiązuje od 1 kwietnia 2020
Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym dokumentem.


Informacja dla wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców dotycząca kosztów utrzymania projektu w okresie trwałości.

Zgodnie z dokumentacją konkursową dofinansowanie w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” przeznaczone jest na pokrycie kosztów budowy punktów dostępu do internetu w przestrzeni publicznej, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Przy tak zdefiniowanym zakresie projektu, koszty utrzymania będą zależne od tego, ile i jakich punktów dostępu dany wnioskodawca zdecyduje się zbudować w swojej gminie.

Nie bez znaczenia na koszty utrzymania będzie miała także lokalizacja projektu a także usługa jaką zdecyduje się zakupić beneficjent.

W oparciu o raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod nazwą „Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce”, poniżej prezentujemy przykładową symulację kosztów utrzymania projektu w okresie trwałości, tj. w okresie 5 lat od zakończenia projektu.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą rynkową, przedział cen usług w zakresie ofert o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie  kształtują się na poziomie od 38 zł za usługę 40 Mb/s  do 88 zł za usługę 80 Mb/s.  Można przyjąć, że średnia cena usługi spełniająca parametry niezbędne do wypełnienia warunków technicznych określonych dla projektów konkursowych wynosi 63 złote.

Przy założeniu zrealizowania w ramach projektu 10 zewnętrznych punktów dostępowych miesięczne koszty zakupu usługi dostępu do internetu wyniosą 630 PLN co w skali roku daje koszty w wysokości ok 7 500 PLN. Okres trwałości to 5 lat, a więc gmina z tytułu kosztów utrzymania usługi dostępu do internetu w okresie trwałości projektu poniesie koszty w wysokości blisko 40 tys. zł.

Zupełnie inaczej będą wyglądały koszty utrzymania punktów dostępowych wewnątrzbudynkowych, gdy lokalizacja kilku punktów dostępowych  będzie miała miejsce w jednym budynku publicznym np. szkoła. Beneficjent opłaca jeden abonament na daną placówkę i rozprowadza sygnał do punktów dostępowych, zapewne należy wtedy uwzględnić wyższą jakość kupowanej usługi, z uwagi na redystrybucje sygnału.

 

 

 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.