DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

 1. Informacja o zmianach
 2. Informacja o zmianach (18.03.2015 r.)
 3. Informacja o zmianach (20.03.2015 r.)
 4. Informacja o zmianach (28.04.2015 r.)
 5. Informacja o zmianach (06.05.2015 r.)
 6. Informacja o zmianach (21.05.2015 r.)
 7. Informacja o zmianach (03.07.2015 r.)
 8. Informacja o zmianach (08.09.2015 r.)
 9. Informacja o zmianach (16.10.2015 r.)
 10. Regulamin konkursu po zmianach (20.01.2015 r.)
 11. Regulamin konkursu po zmianach (20.03.2015 r.)
 12. Regulamin konkursu po zmianach (21.05.2015 r.)
 13. Regulamin konkursu (03.07.2015 r.)
 14. Regulamin konkursu po zmianach (08.09.2015 r.)
 15. Regulamin konkursu
 16. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 17. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 18. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu(28.04.2015r.)
 19. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 20. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 21. Wzór porozumienia o dofinansowanie
 22. Wzór porozumienia o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 23. Wzór porozumienia o dofinansowanie (06.05.2015 r.)
 24. Wzór porozumienia o dofinansowanie (16.10.2015 r.)
 25. Wzór umowy o dofinansowanie
 26. Wzór umowy o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 27. Wzór umowy o dofinansowanie (06.05.2015 r.)
 28. Wzór umowy o dofinansowanie (16.10.2015 r.)
 29. Formalne kryteria wyboru projektów
 30. Merytoryczne kryteria wyboru projektów
 31. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 32. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”
 33. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym
 34. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym (28.04.2015 – wersja jednolita)
 35. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym (28.04.2015 – wersja w trybie rejestruj zmiany)
 36. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów
 37. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (20.02.2015 r.)
 38. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (21.05.2015 r.)
 39. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (08.09.2015 r.)
 40. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia umowy o dofinansowanie
 41. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia umowy o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 42. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (projekt)
 43. Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w ramach POPC (20.01.2015 r.)
 44. Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w ramach POPC (18.03.2015 r.)
 45. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska (projekt).
 
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.