Nabór wniosków POPC 2.1 (11 nabór, uproszczona procedura)

Warszawa, 28 sierpnia 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” PROCEDURA
UPROSZCZONA

Nabór wniosków jest prowadzony w dziesięciu rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 • Runda pierwsza – od 28 września do 31 października 2018 r.;
 • Runda druga – od 1 do 30 listopada 2018 r.;
 • Runda trzecia – od 1 do 31 grudnia 2018 r.;
 • Runda czwarta – od 1 do 31 stycznia 2019 r.;
 • Runda piąta od 1 do 28 lutego 2019 r.;
 • Runda szósta od 1 do 31 marca 2019 r.;
 • Runda siódma od 1 do 30 kwietnia 2019 r.;
 • Runda ósma od 1 do 31 maja 2019 r.;
 • Runda dziewiąta od 1 do 30 czerwca 2019 r.;
 • Runda dziesiąta od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Projekt musi spełniać następujące wymogi:

a) Planowane wydatki kwalifikowalne nie mogą przekroczyć 5 000 000,00 PLN

b) Projekt posiada gotowość legislacyjną

c) Wszczęto wszystkie kluczowe dla uruchomienia e-usługi zamówienie publiczne w trybie Prawo Zamówień Publicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100  000 000,00 PLN (słownie: sto milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84 630 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15 370 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące.

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,

Typy projektów

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.